Економічна дипломатія формується під впливом геополітичних та геоекономічних світових та національних пріоритетів.

Місія економічної дипломатії окреслюється її функціями, спрямованими на захист економічних інтересів країни, сприяння розвитку торговельно-економічних зв’язків, залученню іноземних інвестицій у пріоритетні сфери економіки і виконанню міжнародних договорів країни, укладених із державою перебування; інформування органів державної виконавчої влади про цінову, податкову, тарифну політику, яку проводить держава перебування стосовно товарів, що експортуються; підготовка висновків щодо доцільності імпорту товарів та послуг, залучення кредитів із держави перебування, виходячи із запропонованих державою перебування цін, тарифів, кредитних ставок тощо.

Основними для економічної дипломатії стають поняття поєднання національного виробництва, традицій, національних пріоритетів. Економічна дипломатія не тільки допомагає вирішенню поточних і орієнтованих на найближче майбутнє завдань, але також впливає на характер оцінок навіть віддалених суспільно-економічних перспектив. Економічна диломатія – це потужний інструмент подолання конфліктогенності країн, відповідно захист національної безпеки набуває особливого значення в сучасних геотрансформаційних умовах.

Економічна дипломатія — це також особливий фундаментальний антикризовий інструмент, тому як є спрямованим саме на економічні інтереси країни. Прикладом може бути введення економічних санкцій і відповідна реакція на них, яка призводить до їх скасування, зменшення або збільшення.

В сучасних умовах у дипломатії України, загалом, формується багатосторонній характер, а економічна дипломатія набуває креативних форм реалізації. Застосуванням креативних, нетрадиційних форм реалізації економічної дипломатії поряд з досвідом традиційних форм є запорукою успіху та розвитку.

«Економічний інтерес допомагає забути дипломатичні непорозуміння» — вислів Син Цзиньпіна, лідера Китайскої народної Республіки  влучно окреслює значення економічної дипломатії. Та, в свою чергу, є прикладом поєднання креативної доброзичливої економічної дипломатіі та активної позиції країни: перехід від традиційного очікування країни до дій, пов’язаних із збільшенням міжнародної участі КНР.

Цікавим є міжнародний досвід реалізації економічної дипломатії, кожна країна окремо має свій колорит та напрями. Але актуальність питання економічної дипломатії оцінено в більшості країн світу, в особливості тих, що дбають про захист національних інтересів, економічну та інші види безпек, тощо.

“90% всієї диплоіматичної роботи складається з економічних питань”  — оголошена думка Міністра іноземних справ Японії С.Окіта підтверджує особливе місце економічної дипломатії в зовнішній політиці Японії, а економічні показники розвитку країни доводить їх ефективність.

Не можна не погодитись з поглядом французького економіста і дипломата Г. Каррон де ла Карр’єр щодо ключової ролі економічної дипломатії нині у забезпеченні економічної безпеки держав, що в найближчому майбутньому сприятиме стабільності глобальної економічної системи.

Список цитат, висловів, думок та поглядів про значення економічної дипломатії є довгим та влучним. Разом з тим,  це підтвержує необхідність розвитку та активізації діяльності в реалізації принципів економічної дипломатії України. 2016 – 2017 роки є періодом 25-річчя встановлення дипломатичних відносин України з більшістю країн світу (нині Україну як суверенну державу визнали 174 країни світу і 171 встановила дипломатичні відносини), що дозволяє аналізувати, підводити дипломатичні підсумки та окреслювати подальші перспективи: відносне зміцнення національної безпеки, становлення енергетичної дипломатії поряд з відсутністю поглиблення відносин з ключовими партнерами України, в тому числі Україна-ЄС; необхідність динамізації розвитку економічної дипломатії.

Наталья Грущинская

Print Friendly, PDF & Email