Цікаве дослідження проведене Microsoft і The Future: «65% тих, хто на сьогодні навчається у школі або ЗВО, займуть посади, яких на сьогодні навіть не існує».

За теоремою Маслоу, середньостатистична людина задовольняє свої фізіологічні потреби на 85%, потреби в безпеці та захисту- на 70%, в любові і приналежності- 50%, в самоповазі- 40%, в самоактуалізації- 10%. Потреби залежать від цінностей людини. Цінність визначається як система координат особистості.

На цінностях сходяться або ні люди і колективи. Цінності відображаються в наших діях, тому як іноді люди говорять одне, а роблять по іншому. Цінності можна розділяти на групи і кожен визначає свій пріоритет (матеріальні, духовні цінності (життєві, моральні, естетичні), соціальні, сімейні цінності, цінність задоволення, здоров’я.
Кожна особа займає своє місце в суспільстві, що визначає соціальні цінності, які залежать від оточення, від потреб, від цілей і вони можуть змінюватись протягом життя.

Самопізнання - найглибший шлях оцінки своїх цінностей.

Сучасний світ трансформує спосіб життя людини, форми спілкування, змінює особливості взаємовідносин, погляди на однакові речі, манери спілкування, і в решті решт, цінності.

В статтях філософів, економістів, психологів, які займаються дослідженням проблематики питань формування соціуму майбутнього, зазначається поява технологічного укладу пситехнологій та технологій, пов’язаних з моральною відповідальністтю. Зміни технологічних етапів суспільства супроводжуються змінами самого соціуму. Цінності впливають на бажання людей реалізовуватись і, відповідно, сфери зайнятості.

В інформаційних джерелах цікаво подаються професії, які зникли на сьогодні: щуролов, трубочист, будильник, організатор оргій. Хоча з іншого боку, можна говорити про те, що вони скоріше трансформувались, і отримали новий формат в сучасних умовах. Разом з тим, поява нових професій обумовлюється потребами суспільства і цінностями.
За різними даними, найзатребуванішими професіями станом на 2021 рік є: ІТ-фахівці, програмісти, інженери-механіки, лікарі, освітяни (з урахуванням потреб сучасного часу), менеджери проектів.

А от професії майбутнього, серед яких визначають ІТ-генетик, персональний бренд-менеджер, спеціаліст по побудові індивідуальної траєкторії розвитку та інші, пов’язані не просто з отриманими професійними знаннями та навичками (hard skills), а важливими елементами реалізації особистості в сучасному світі - soft skills (м’які навички). М’які навички дають можливості для швидкої пластичної адаптації до змін, чутливості до оточення, генерування ідей, комунікації, взаємодії. В книзі «12 soft skills 21 століття» визначають наступні групи м’яких навичок: емоційний інтелект, сміливість проявити себе, сміливість робити помилки, керівництво слабкостями, швидкість, креативність, етичність, системність, лідерство, адаптивність, комунікативність, співпраця. Розвинутість такого набору м’яких якостей, з комбінування з наявними твердими навичками дозволить змінювати професії, вдосконалюватись, на, відповідно, призведе до трансформацій цінностей.

Проте виникає ряд запитань: це сформує особистість «майстра на всі руки»? Чи можливий і наскільки такий варіант у вузьких спеціалізаціях? Зміни професій допустимі, але теж можуть мати граничну корисність.

Наталія Грущинська

Print Friendly, PDF & Email