Згідно з розрахунками ООН чисельність населення Землі в 2016 році досягла позначки в 7,4 млрд.чоловік, а станом на липень 2017 року- 7,5 млрд.чол. Найбільша кількість населення проживає в Азії — понад 60% світового населення, Китай та Індія становлять 20% та 17%, відповідно. Друге місце займає Африка — 12%. Європі належать 11%, Північній Америці — 8%, Південній Америці- 5,3%. Найменше населення серед усіх континентів у Австралії — 21 млн.осіб або 3,7%.

Чисельність населення змінюється шляхом народжуваності, смертності і міграції. Цьому сприяють економічні, політичні, соціальні, етнічні, культурні фактори.

Спробуємо простежити залежність чисельності населення від співвідношення в певній країні кількості чоловіків і жінок.

За даними ООН, станом на 2015 рік в світі живе на 57 млн. чоловіків більше ніж жінок.

Регіони світу, де чоловіків більше — це країни Африки, Азії, Південної Америки та Сходу. Брак жінок присутній і в Гренландії. Найвищі показники народжуваності — у цих же країнах. Рекорд належить Кенії, де сумарний кое­фіцієнт народжуваності становить 8,00. В Йорданії він дорівнює 7,4, у Сенегалі — 7,2, у Мексиці — 6,2. Найнижчі коефіцієнти народжуваності притаманні Європі: Угорщина — 1,8, Австрія — 1,4, ФРН — 1,3. У Японії цей коефіцієнт становить 1,7, у США — 1,8. Тобто, підтверджує відому і обґрунтовану в багатьох наукових працях інформацію про напружену демографічну ситуацію в розвинутих країнах.

Цікавим прикладом є Австралія, в якій більше чоловіків ніж жінок порівнюючи з іншими країнами світу. На 100 жінок припадає близько 130 чоловіків. На другому місці — Китай, потім, з незначним відривом один від одного, слідують Індія і Пакистан. Що характерно, народжуваність в Австралії стабільно збільшується, станом на 2015 рік показник становив 12,15 % (162-ге місце у світі), смертність — 7,14% (126-те місце у світі), природний приріст — 1,07 % (114-те місце у світі), а на початок 2017 року- природний приріст населення зріс на 1, 57%.

З іншого боку, є приклад країни з перевагою чисельності жінок над чоловіками- Латвія. В 2016 році на кожні 100 жінок нараховувалось 84,8 чоловіка. До речі, майже така ж статистика і в Литві.

Чисельність латвійців має тенденцію до зменшення, народжуваність у 2016 році становила 10 % (194-те місце у світі), смертність — 14,31 ‰ (5-те місце у світі), природний приріст — -1,06 % (231-ше місце у світі).

Переваги в чисельності жінок над чоловіками характерні також для Вірменії, Росії, Білорусії, Естонії, України — 53% всього населення по кожній країні відповідно.

За підрахунками експертів, в Україні проживає майже 23 мільйона жінок та приблизно 19,5 мільйонів чоловіків. Ситуація з народжуваністю в Україні не оптимістична, природний приріст населення зменшується, зростає смертність. Детально такі дослідження проводяться спеціалізованими державними та приватними установами, дані яких для зацікавлених є у відкритому доступі.

У процесі приросту населення особливе місце належить змішаним шлюбам, мається на увазі союз між корінним громадянином, що проживає в країні, і тим, хто народився за кордоном.
Кількість змішаних шлюбів зростає практично по всьому світу. Згідно статистики у 25 з 30 країн Європи було більше змішаних шлюбів в 2008-2010 роках, ніж зафіксованих у 2005-2007 роках.

Поряд з цим, дані показники є низькими у Румунії та Болгарії, не перевищуючи 0,5% від показника усіх шлюбів в кожній країні відповідно. У країнах Балтії даний показники становить 15%. Шлюби з іноземцями частіше зустрічаються в Скандинавії, Нідерландах та Франції, ніж в Італії, Іспанії і південно-східній Європі. Крім того, найменші країни мають більше змішаних шлюбів, наприклад такі як Люксембург, Швейцарія та країни Балтії.

Звісно, статистика шлюбів не може чітко свідчити про пряме зростання народжуваності, тому як в шлюбі може не бути дітей, та діти можуть бути поза шлюбом. Наприклад, в Україні, показник народжених дітей поза шлюбом з 1991 по 2016 рік зріс майже у 2,5 рази.

Наведенні статистичні дані наштовхують на твердження, що на природний приріст населення країни має прямий вплив баланс «чоловік/жінка», тобто якщо чоловіків більше ніж жінок, то рівень народжуваності зростає.

Шкода, що з економічної точки зору не можна визначити, в яких країнах бажання природного приросту надходить більше від чоловіків чи від жінок. Це може бути продиктовано етнічними чи культурними факторами. Також неможливим , але дуже інтригуючим є питання, в яких регіонах найбільше красивих чоловіків чи жінок. Це питання смаків, тому окреслити залежність народжуваності від цього фактору також не можливо. Та і якби цей фактор був визначним, то Україна тут мала б лідируючі позиції. Можливим для розрахунків є фактор впливу екології на здоров’я людей, що певною мірою виправдовує негативні тенденції в Україні.

Тенденцію залежності прослідкували, якими ж можуть бути шляхи вирішення? Безумовно, один з головних полягає в економічній площині. Погіршення якості життя, відсутність впевненості в майбутньому не лише пригнічує внутрішній стан людини, а і провокує до зміни країни проживання.

Так, 82% українців вмирає від неінфекційних хронічних хвороб, споживання алкоголю, безвідповідального ставлення до свого здоров’я, що як правило відбувається через незадоволеність життям. Серед цих відсотків — 58% становлять чоловіки.

Поряд з цим зростає статистика шлюбів українок з іноземцями з виїздом в іншу країну, та народженням дітей, які стають громадянами уже іншої країни.

У 2016 році в 5000 зареєстрованих шлюбів їх частка становила 6% (у 2015р. – 4%).

З такими цифрами хочеться безкінечно наголошувати на красі, щирості українців, які мали б радіти, закохуватися, працювати і збільшуватись на користь собі та державі, зберігаючи національну ідентичність та, безумовно, маючи для цього великі можливості.

Наталья Грущинская

Print Friendly, PDF & Email