Україна — аграрно-індустріальна країна і потребує наведення ладу з професійними та освітніми кваліфікаціями не тільки за робітничими професіями, а й за спеціальностями, що молодь отримує у вищій школі. Також наразі поширюється потреба в легалізації практичних навичок, надбаних неформальним та інформальним шляхом, а інтернаціоналізація і відкритість ринку праці вимагають порівнянності існуючих українських  професій з професіями та кваліфікаціями Європейської системи кваліфікацій.

Зрозуміло, що молода людина в Україні бажає отримати документ про наявність професії, який не потрібно буде в іншій країні, по-перше, підтверджувати, а по-друге перекваліфіковувати через нестиковки в назві та  змісті кваліфікації.

У складі Спільного представницького органу роботодавців на національному рівні ДТЕК активно долучається до вивчення міжнародного досвіду з метою створення Національної системи кваліфікацій.

На спеціально організованому завдяки підтримці Європейського фонду освіти семінарі делегації з представників влади, бізнесу та громадських організацій були представлені досвіди роботи зі створення Національних систем професійних кваліфікацій Туреччини, Португалії та Естонії.

«Всі системи безперечно схожі за концептом та дуже різні за змістом та структурою. Так і повинно бути, тому що вони  формувалися для різних країн, з різними умовами становлення державності. Наприклад, НСК Естонії було розроблено що називається «з нуля». Вони геть відмовились від радянської спадщини і заклали в систему тільки національні професійні кваліфікації. Таким чином створили мобільну сітку, яка чутливо реагує на потреби ринку. Вважаю, що такою системою важкувато керувати. Але Естонії  це вдається.» – розповідає учасниця навчального семінару Осадчук Інна, менеджер Академії ДТЕК.

Цікавим і наочним був приклад Туреччини. Цій країні вдалося поєднати в одну просту, зручну та гнучку схему національні професійні та освітні кваліфікації. Та ще й вписати турецьку систему кваліфікацій в європейську.

  1. Сертифікат професійної кваліфікації
  2. Сертифікат про дошкільну підготовку
  3. Сертифікат початкової школи
  4. Сертифікат про неповну середню освіту, Сертифікат кваліфікованого підмайстра
  5. Диплом середньої школи; Сертифікат майстерності; Диплом СПТУ
  6. Диплом молодшого спеціаліста (академічний); Диплом молодшого спеціаліста (професійний);
  7. Диплом бакалавра;
  8. Диплом магістра (з написанням дипломної роботи); Диплом магістра (без написання дипломної роботи);
  9. Диплом доктора філософії (мистецтв); Спеціалізація в медицині (Стоматологія)

Система квалификацій Турцеччини

Окремий гострий інтерес досвід Туреччини викликав функціонуючою мережею центрів оцінювання кваліфікацій, в тому рахунку і з гірничих професій. Це особливо показово, тому що побутує в Україні думка, що за такими професіями неможливо оцінити рівень кваліфікації робітника в центрах незалежного оцінювання. Та ще й за умови підтвердження результатів неформальної освіти. Але успішний досвід  країни, який представив Акбійік Осман Сечкін, Голова департаменту Національної рамки кваліфікацій, свідчить про зворотнє.

На рівні нашої держави побудовою Національної системи кваліфікацій буде займатися Національне агентство кваліфікацій України.

З цього року в країні будуть створюватися незалежні екзаменаційні майданчики, доступні громадянам і організаціям, де можна підтвердити свою кваліфікацію за різними професійними галузями.

Зараз в країні започатковуються реалізація заходів, спрямованих на побудову та розвиток системи кваліфікацій, на формування інфраструктурної та нормативно-правової основи. Одночасно планується усунути неузгодженість між спеціальностями, професіями, кваліфікаціями і потребами ринку праці, підсистемами освіти (вищої освіти, неперервної професійної освіти, загальної середньої освіти, початкової та середньої професійної освіти, неформальної освіти).

ДТЕК з 2014 року  включився в роботу по формуванню професійних стандартів і зараз активно формує центр професійної експертизи з урахуванням прогресивного наукового досвіду і на основі міжнародного еталонного бізнесу. На основі професійних стандартів формуються нові кваліфікації та професії, не обов’язково нові за назвою, але завжди з новими вимогами.

Наприклад, в 2019 році спеціалісти ДТЕК Енерго виконали всі необхідні кроки і внесли до ДК 003:2010 нову інтегровану професію Гірник на допоміжних роботах, яка поєднує функціонал чотирьох гірничих професій і наразі забезпечує працівникам маневреність, однозначний попит на ринку праці і спрощує працевлаштування.

Ми думаємо про майбутнє країни!

Для інформації. Національна система кваліфікацій (НСК) — сукупність механізмів правового та інституційного регулювання кваліфікацій працівників з боку ринку праці і пропозиції кваліфікацій з боку системи освіти і навчання. Введення НСК дозволить сформувати продуктивні сили і виробничі відносини, де якості працівника визначаються його реальною кваліфікацією, навичками, а існуюче положення про визнання цінності працівника за дипломом про завершенню курсу навчання в навчальному закладі — витісняється.

Print Friendly, PDF & Email