МОН пропонує для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту». Проект розроблено на виконання Закону України «Про освіту». Як проходитиме атестація, сертифікація та підвищення кваліфікації педагогічних працівник ЗДО згідно з новим законопроектом, — пише видання EtCetera.

АТЕСТАЦІЯ педагогічних працівників закладів освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

СЕРТИФІКАЦІЯ здійснюється з метою підвищення престижності праці та стимулювання педагогічних працівників до особистісного та професійного зростання та у порядку визначеному законодавством.

Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які мають стаж роботи на відповідній посаді не менше двох років.

Право на безоплатне проходження сертифікації надається педагогічним працівникам один раз на три роки.

Педпрацівник, який не отримав сертифікат, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.

Переваги проходження сертифікації:

–щомісячна доплата в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) протягом строку дії сертифіката;

–можливість впроваджувати і поширювати інноваційні методики навчання, способи організації освітнього процесу та нові освітні технології;

–залучення до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання у порядку визначеному законодавством.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1 Кожен педагогічний працівник зобов’язаний підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років відповідно до Закону України «Про освіту», цього Закону та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

2 На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада закладу освіти формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на наступний календарний рік, що визначає вид, форму, суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу.

 

 

Print Friendly, PDF & Email