Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкової школи, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2019 року № 33.

Кількість завдань  – 100.

Тривалість. На виконання тесту дається 180 хвилин (3 години).

 

Орієнтовний розподіл завдань:

1 Планування та організація освітнього процесу – 14%.

2  Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів, у т.ч.:

– система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти – 33%;

– методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти – 33%;

– педагогіка партнерства/робота з батьками (іншими законними представниками)/педагогічна діагностика – 7%.

3 Створення освітнього середовища – 13%.

 

Форма завдань. Усі 100 завдань мають одну форму: серед чотирьох варіантів відповідей слід вибрати один правильний.

Оцінювання. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 100.

Джерело: Педрада

 

Print Friendly, PDF & Email