Верховна Рада у вересні 2018 року внесла зміни до Закону України «Про дошкільну освіту» та інших законодавчих актів. Мета цих змін: захистити права осіб з особливим освітніми потребами на здобуття дошкільної освіти.

Про це повідомляє EtCetera.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 04.07.2018 № 8556 прийнято 6 вересня 2018 року. Змінили такі статті та формулювання:

Стаття 2. «Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту» доповнена пунктом: «Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є: забезпечення права дитини, у тому числі з особливими освітніми потребами, на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти»

Стаття 3. «Державна політика у сфері дошкільної освіти»  доповнена пунктом: «Держава забезпечує доступну і безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами, з урахуванням особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості у тій формі, яка є для неї найбільш зручною та ефективною».

Стаття 9. «Здобуття дошкільної освіти» відредагована таким чином:

– «Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, складних життєвих умов, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім’ї».

– «Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти щодо дітей з особливими потребами забезпечується з урахуванням їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей та у тій формі, яка для кожної особистості є найбільш оптимальною».

Стаття 11. «Заклад дошкільної освіти та його повноваження». Частину 5 цієї статті спочатку було вилучено, а зараз викладено в такий спосіб: «За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог чинного законодавства України».

Стаття 12. «Типи закладів дошкільної освіти» відредагована таким чином: «Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами».

Стаття 14. «Комплектування груп закладу дошкільної освіти» доповнена таким пунктом: «Наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти становить в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами».

Стаття 19. «Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти». Перелік повноважень доповнено такими пунктами:

– «забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами…»;

– «забезпечують доступність будівель, споруд і приміщень закладів дошкільної освіти згідно з державними будівельними нормами і стандартами»;

– «здійснюють контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів дошкільної освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування».

Стаття 23. «Освітня програма» доповнена абзацом: «Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами».

Стаття 28. «Права дитини у сфері дошкільної освіти» доповнено пунктом: «Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на позачергове зарахування до закладів дошкільної освіти».

Стаття 33. «Соціальний захист дітей дошкільного віку»: формулювання «дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації» змінено на «дітям з особливими освітніми потребами».

Print Friendly, PDF & Email