Видання EtCetera надіслало офіційний запит до Міністерства освіти та науки України із запитанням, чи існує нормативний акт, який би зобов’язував учителів початкових класів проводити виховну годину в певний день і час. От що відповіли у відомстві.

За законом

Нормативного акту, який зобов’язує вчителів початкових класів проводити виховну годину в певний день і час, Міністерством освіти і науки України не передбачено. Однак проведення виховної години може визначатись Статутом конкретного закладу або рішенням педагогічної ради закладу.

У той же час, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», план виховної роботи в початковій школі не належить до переліку документів, що підлягають затвердженню або реєстрації у закладі загальної середньої освіти.

Принципи виховання

Передбачається, що виховання учнів у початковій школі здійснюється не через проведення окремих виховних годин, а в процесі навчання як наскрізне. Таке виховання проводиться через:

1 Внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів (досягнення цілей різних змістових ліній через навчальні предмети). Серед них:

– відпрацювання учнями конкретних здоров’язбережувальних навичок і умінь, належних поведінкових дій

– мотивація учнів на здоровий і безпечний спосіб життя;

– розв’язання конкретних навчальних і життєвих ситуацій

– виховання усвідомлення цінності власної держави, демократичних свобод, соціальної активності та відповідальності тощо.

2 Взаємодію учителя з учнем на партнерських засадах як на уроках, так і в позаурочний час (активне включення дітей в організацію навчального дня, партнерство між учителем, учнем та батьками).

3 Використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями.

4 Створення умов для творчої самореалізації кожної особистості (навички командної та проектної роботи, де учитель здійснює управлінську функцію і спонукає до пошукової роботи).

Корисні матеріали

Для вчителів та батьків на сайті МОН доступний розділ «Виховна робота та захист прав дитини». Він містить програми позакласної роботи з учнями різних вікових груп, посилання на корисні ресурси та навчальні матеріали з особистісної безпеки, базові знання про безпеку в інтернеті тощо.

Print Friendly, PDF & Email