Видання EtCetera надіслало офіційний запит до Міністерства освіти та науки України із запитанням, чи існує нормативний акт, який би зобов’язував учителів проводити виховну годину в певний день і час. От що нам відповіли у відомстві.

Виховна робота у середній та старшій школі 

Питаннями виховної роботи учнів конкретного класу опікується класний керівник - це визначається Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

Чи потрібно складати план

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій, поурочні плани, що складались на основі календарно-тематичних, стали необов’язковими.

Ці документи можуть створюватись лише за рішенням педагогічної ради закладу освіти та мати довільну форму й структуру.

Крім того, план виховної роботи не належить до переліку документів, що підлягають затвердженню або реєстрації у закладі загальної середньої освіти.

Виховний процес

Передбачається, що виховання учнів також здійснюється не тільки через проведення окремих виховних годин, а й у процесі навчання як наскрізне. Таке виховання проводиться через:

– внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів (досягнення цілей різних змістових ліній через навчальні предмети. Серед них - відпрацювання учнями конкретних здоров’язбережувальних навичок і умінь, належних поведінкових дій, їх мотивацію на здоровий і безпечний спосіб життя, розв'язання конкретних навчальних і життєвих ситуацій; виховання усвідомлення цінності власної держави, демократичних свобод, соціальної активності та відповідальності тощо);

– взаємодію учителя з учнем на партнерських засадах як на уроках, так і в позаурочний час (активне включення дітей в організацію навчального дня, партнерство між учителем, учнем та батьками);

– використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями;

– створення умов для творчої самореалізації кожної особистості (навички командної та проектної роботи, де учитель здійснює управлінську функцію і спонукає до пошукової роботи).

Крім того, для учителів та батьків на сайті МОН доступний розділ «Виховна робота та захист прав дитини».

Він містить програми позакласної роботи з учнями різних вікових груп, посилання на корисні ресурси та навчальні матеріали з особистісної безпеки, базові знання про безпеку в Інтернеті тощо.

Чи обов'язково вести конспект

Ведення конспекту не є обов'язковим, однак якщо він сприяє організації заходу – учитель може його складати. Також для проведення виховної години вчитель може використовувати додаткові матеріали.

Print Friendly, PDF & Email