Міністерство юстиції презентувало дослідження про стан юридичної освіти

Так, за результатами дослідження 104 565 осіб здобувають вищу юридичну освіту за спеціальністю «Право» та «Правознавство» за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями станом на 1 січня 2019 року, 2740 осіб — за спеціальністю «Міжнародне право», тобто всього близько 108 тис. майбутніх юристів. При цьому на спеціальності «Фінанси» всього навчається 65 тис. студентів, на «Комп’ютерні науки» — 25 тис., «Агроінженерія» — 16 тис.

Також не менше 7,5 тис. майбутніх правників готують в системі навчальних закладів МВС на контрактних умовах, а у різних закладах освіти навчаються за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» більше 5,5 тис. осіб. Водночас кількість закладів освіти, що здійснюють підготовку бакалаврів з права, становить 193, а що готують магістрів — 120.

Крім цього, за результатами попереднього дослідження стану юридичної освіти, більше 60% роботодавців визначає рівень підготовки випускників, як низький, а 80% роботодавців змушені додатково навчати молодих фахівців.

Print Friendly, PDF & Email