У школі виникає чимало підстав для написання доповідних записок і щодо учнів, і щодо вчителів. Чи можна уніфікувати подання доповідних записок у школі, якими вимогами керуватися?

Відповідь на це запитання дає Педрада

Доповідні записки у навчальних закладах складають або з власної ініціативи, або ж за вказівкою згори.

ПІДСТАВИ ДЛЯ НАПИСАННЯ ДОПОВІДНОЇ ЗАПИСКИ

Загалом у школах виникає достатньо підстав для написання доповідних, як-то:

 • порушення дисципліни учнями
 • педагогічні конфлікти
 • недотримання працівником посадових обов’язків, правил внутрішнього розпорядку
 • інформування (звітування) адміністрації школи про виконане завдання.

ПРО ЩО ПИСАТИ У ДОПОВІДНІЙ ЗАПИСЦІ

Часто доповідні записки, які стосуються основної діяльності закладу, традиційно (але безпідставно), називають службовими.

У документі керівника школи чи органу управління освітою сповіщають про:

 •  конкретні факти,
 •  події,
 • ситуацію
 •  виконану роботу
 • висновки й пропозиції.

РЕКВІЗИТИ

У тексті доповідної записки умовно виокремлюють дві частини, в яких:

 1. спершу констатують, подають факти, описують події, у яких пропонують розібратися;
 2. потім резюмують, подають прохання чи пропозиції доречних дій.

Доповідні, у яких керівника школи інформують про перебіг виконання певних робіт, завдань, подають регулярно. Ті з них, які стосуються діяльності навчального закладу, зберігають протягом п’яти років.

Внутрiшнi доповiднi записки реєструють окремо вiд зовнiшнiх. При цьому реєстрацiйний iндекс зовнiшнiм надають за журналом реєстрацiї вихiдних документiв.

ЯК ПИСАТИ ДОПОВІДНУ ЗАПИСКУ

Строгих вимог до оформлення доповідних записок немає. Важливим є сам факт існування документа. Тому текст доповідної чи то на учня, чи то на вчителя, чи щодо будь-якої події, явища, ситуації має бути передовсім зрозумілим, недвозначним і читабельним

Print Friendly, PDF & Email