У яких випадках можна відрахувувати вихованців з державного (комунального) закладу дошкільної освіти?

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, багато дітей тимчасово виїхало на більш безпечну територію, або не відвідують заклад через загрозу життю і здоров’ю.

У Міністерстві освіти і науки України дали роз'яснення щодо відрахування вихованців з дошкільних закладів. Так, у листі йдеться про те, що відрахування дитини з дошкільного закладу можливе лише відповідно до підпунктів 1-4 пункту 13 Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 3003 р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86).

Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за 2022 рік
Які зміни у порядку подання
Відрахування вихованців може здійснюватися:

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

Воєнний стан в Україні та існуюча загроза життю і здоров’ю дітей є поважною причиною для невідвідування закладу дошкільної освіти, то у Міністерстві наполегливо рекомендують уважно віднестися до відрахування дітей із закладів освіти. Крім того, застерігають керівників (директорів) закладів дошкільної освіти щодо неприпустимості безпідставного відрахування дітей.

Джерело: Педрада

Print Friendly, PDF & Email