МОН надало рекомендований перелік документації, у якому на 22% менше документів, ніж у попередньому обов’язковому. Про це пише EtCetera.

МОН пропонує взяти до відома Примірний перелік документів, що створюються під час діяльності закладів загальної середньої освіти, із зазначенням строків зберігання.

Як пояснили у відомстві, на підставі примірного переліку документів заклад відтепер формуватиме номенклатуру справ, що групуватиме документи за змістом і видом з метою оптимізації їх обліку, зберігання та оперативного пошуку потрібної інформації.

При цьому з Інструкції вилучено застарілі й неактуальні вимоги щодо підготовки документів за допомогою табуляторів.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ СТАЛИ НЕОБОВЯЗКОВИМИ

– плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об’єднань, гуртків, спортивних секцій;

–  поурочні плани, що складались на основі календарно-тематичних.

Відтепер ці документи можуть створюватись лише за рішенням педагогічної ради закладу освіти та мати довільну форму й структуру, що має полегшити щоденну роботу вчителя.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НАБУЛИ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ

– календарно-тематичні плани

Головною вимога до них – відповідність навчальній програмі. Має бути забезпечена автономія та академічна свобода кожного вчителя.

ЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДОКУМЕНТООБІГУ ВИЛУЧЕНО

– положення щодо створення документів за допомогою табуляторів;

– машинописний спосіб зазначення виду документа;

– фіксація створених документів на магнітних носіях;

– вимога щодо зберігання усієї ділової документації у спеціально обладнаних шафах.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ МАЮТЬ ЗЬЕРІГАТИСЯ ПОСТІЙНО

1 Статут закладу (до ліквідації закладу).

2 Накази керівника з основної діяльності.

3 Штатний розпис.

4 Положення про структурні підрозділи закладу (за їх наявності).

5 Протоколи загальних зборів (конференції) колективу.

6 Протоколи засідань педагогічної ради, атестаційної комісії тощо.

7 Колективний договір.

8 Документи (свідоцтва, акти, договори) на землю, споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном.

9 Освітні програми закладу.

10 Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни керівника закладу.

11 Паспорт закладу.

12 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду.

13 Журнал реєстрації (електронна база) наказів з основної діяльності.

14 Інвентарна книга бібліотечного фонду (за наявності бібліотеки).

ЯКІ ДОКУМЕНТИ МАЮТЬ ЗБЕРГІАТИСЯ ДО ЗАМІНИ НОВИМИ

1 Робочий навчальний план закладу.

2 Розклад навчальних занять.

3 Освітні програми закладу.

 

Print Friendly, PDF & Email